Princ a Princeznička s.r.o., Čierna Voda

Princ a Princeznička s.r.o., Čierna Voda

Čerešňová 32
90025 Čierna Voda
IČO: 44816006

Informácie o inštitúcii Princ a Princeznička s.r.o., Čierna Voda

 

O NÁS

 

Súkromnú materskú školu a jasle Princ a Princeznička sme otvorili 2.9. 2009 pre detičky od 1,5 do 6 rokov.Naše zariadenie je zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR.

Nájdete Nás v novostavbe rodinného domu na Čerešňovej ul. 32 na začiatku Čiernej Vody - miestnej časti obce Chovátsky Grob - cca 2 km od Vajnor-BA. Budova MŠ a Jasličiek je situovaná v kľudnej časti mimo hlavnej cestnej komunikácie vo veľmi príjemnom a tichom prostredí.  Našou prioritou je čo najkvalitnejšie  pripraviť detičky na ich ďalšie vzdelávanie  formou, ktorá je nenásilná, hravá  v súlade s požiadavkami dnešnej doby. Venujeme zvláštnu pozornosť kvalitnej výuke anglického jazyka a tenisu. Podporujeme rozvoj dieťatka v poznávaní a socializácii prostredníctvom hry,rešpektujeme úroveň individuálneho rozvoja každej detskej osobnosti a zabazpečujeme  mu optimálne podmienky pre jeho ďalší rast. V potrebnej miere dbáme o to, aby deti získali nielen dostatok znalostí, ale aby sa rozvinuli aj ich schopnosti samostatne uvažovať a jednať, aby sa stali iniciatívnymi a flexibilnými.

 

Služby

 

Dobrá a otvorená komunikácia s rodičmi je jedným z hlavných cieľov našeho zariadenia. Naša súkromná MŠ je preto maximálne otvorená všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. Vítame preto osobnú komunikáciu , pretože bez otvoreného rozhovoru nie je možné dosiahnuť skvalitňovania výchovno vzdelávacieho procesu. Kvalitné vzdelanie je základom pre úspešný život každého človeka.

Kde nás nájdete?

Zobrazit